Declaratie Woordenboek

AGB - Algemeen GegevensBeheer

AGB registreert partijen binnen de zorg en zorgt ervoor dat deze uniek identificeerbaar zijn binnen het declaratieproces. Iedere geregistreerde partij heeft hiervoor een eigen AGB-code. Bij elke declaratie dient de AGB-code van de zorgverlener meegegeven te worden. Voordat een zorgverlener kan declareren dient deze dus ingeschreven te zijn bij AGB.

Berichtenconverter

De berichtenconverter is een softwaretool die door

Bewerker

tekst

Bewerkersovereenkomst

tekst

CAK

tekst

CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg

tekst

ECD - Elektronisch CliëntenDossier

tekst

FZ - Forensische Zorg

tekst

iStandaard

De iStandaard omvat de landelijk vastgestelde informatiestandaarden voor de uitwisseling van cliëntgegevens. Onder de iStandaard vallen de iWlz, iWmo en iJw. Ingediende declaraties van zorgverleners voor deze financieringsvormen dienen te voldoen aan de voorgeschreven formaten. De informatie-uitwisseling verloopt via elektronische berichten, die met declaratiesoftware worden samengesteld. De iStandaarden worden beheerd door Zorginstituut Nederland.

JW - JeugdWet

tekst

NZA - Nederlandse ZorgAutoriteit

tekst

PGB - PersoonsGebonden Budget

tekst

SBR - Standard Business Reporting

Met SBR wordt gedigitaliseerde standaard uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens bedoeld. Dankzij SBR weten zowel zender als ontvanger in welk formaat gegevens uitgewisseld dienen te worden. De Nederlandse Overheid heeft voor de uitwisseling van cliëntgegevens voor het declareren van geleverde zorg de iStandaarden opgesteld; de iWlz, de iWmo en de iJw. Leveranciers van declaratiesoftware moeten er voor zorgen dat de berichten die gegenereerd worden voldoen aan deze standaarden.

SVB - Sociale VerzekeringsBank

tekst

VECOZO

tekst

Vektiz

tekst

WLZ - Wet Langdurige Zorg

tekst

WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning

tekst

Zorginstituut Nederland

tekst

Niet teveel praten maar vooral doen!’

Lees hier het hele verhaal van MaRe Bijzondere Zorg