Abonnementstarief Wmo. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief, voor de Eigen Bijdrage voor Wmo voorzieningen, definitief van kracht.

Het abonnementstarief Wmo wordt ingevoerd om de stapeling van zorgkosten te verminderen!

Dit wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders. In dit document vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.