MijnZorgDeclaratie verwelkomt nieuwe deelnemers

Springth: sociaal cement

“It teamferbân stiet foarop by Springth.” Een sociaal werkbedrijf met dorpse maat. In twee friese dorpen is gestart met dorpsteams. De leidende gedachte achter het leerwerkbedrijf is de ‘verticale’ samenstelling van de dorpsteams: intensieve- en gewone dagbesteding, begeleid werken, re-integreren. Voor elke medewerker wordt een persoonlijk traject opgesteld.

Vocis

Op eigen kracht, met de steun van Vocis! Vocis is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het ondersteunen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. “Vocis” is het Latijnse woord voor “Stem”. Vocis vindt het belangrijk om de stem van haar cliënten gehoord te laten en hen begrepen laten voelen.

WoonWelZorg: Alles voor  ‘geschikt ‘wonen

WoonWelZorg zorgt ervoor dat uw woning aangepast en afgestemd is op uw levensfase. Is dit niet meer mogelijk? Dan adviseert WoonWelZorg over de te ondernemen stappen. En begeleiden zij naar een woning waar de cliënt daadwerkelijk weer wil wonen.

NivoZorg; zorg én regelt

NivoZorg regelt thuiszorg op een basis van een uniek concept van Totaalzorg, voor iedereen die zorg nodig heeft vanwege ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd. Totaalzorg richt zich op alle aspecten die direct of indirect met de zorgvraag en/of begeleidingsvraag te maken hebben. Op deze manier krijgt de cliënt volledige, samenhangende  zorg en/of begeleiding op alle aspecten van zorg en welzijn in de thuissituatie.