De samenwerking tussen AMO Actieve opvang, Novire en MijnZorgdeclaratie.nl is gestart

Novire levert met de Qsuite een integraal zorg- en kwaliteitmanagementsysteem en van daaruit zorgt De Heer Software, volledig geïntegreerd, met MijnZorgdeclaratie.nl voor de declaratiestandaarden.

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan een 300-tal kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen.