Weer kiezen 5 zorgondernemers voor MijnZorgdeclaratie.nl

Deze zorgondernemers kunnen zich zo beter focussen op wat écht belangrijk is; het leveren van de beste zorg. MijnZorgDeclaratie.nl declareert voor hen de door hen geleverde zorg. Maak hier kennis met onze nieuwe relaties.

Z o r g b u r e a u  a n d e r s  is een kleinschalig zorgbureau in Nuenen – Eindhoven en omgeving.  Men begeleidt kinderen, jeugdigen, volwassenen en senioren die problemen ondervinden in het dagelijks leven. Dit kan worden veroorzaakt door psychische problemen, gedragsproblemen en/of een beperking.

Zorgatelier Buiten biedt mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) een unieke vorm van (creatieve) dagactiviteiten en fysiotherapie.

Leven in je Leven is gespecialiseerd in het behandelen van verslaving en onderliggende problematiek. Het behandelteam bestaat uit specialisten en ervaringsdeskundigen. Door deze combinatie krijgen onze cliënten een gepaste persoonlijke behandeling waarbij zij zich begrepen en op hun gemak voelen.

Zien Kind en Ouder Coaching biedt reguliere jeugd hulpverlening aan kinderen en jongeren en hun ouders.

iQ Coaches Den Haag biedt levensbrede begeleiding ofwel levensloopbegeleiding en jobcoaching aan mensen met autisme en ADHD.